Piątek , 07.12.2018

 • 17:00 – 18:00 Rejestracja uczestników
 • 18:00 – 18:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie – prof. Katarzyna Cypryk, prof. Krzysztof Strojek, prof. Maciej Małecki
 • 18:30 – 18:55 Cukrzyca a ryzyko sercowo- naczyniowe – prof. Edward Franek
 • 18:55 – 19:30 Niewydolność serca u chorych z cukrzycą – prof. Piotr Ponikowski
 • 19:30 – 20:00 Badania EBM a RWD w praktyce klinicznej – prof. Janusz Gumprecht
 • 20:00 – 20:20 Dyskusja
 • 20:30 Kolacja

Sobota, 08.12.2018

  Przewodniczący: prof. Katarzyna Cypryk, prof. Krzysztof Strojek, prof. Maciej Małecki
 • 09:00 – 09:20 Co wniósł rok 2018 do dotychczasowej wiedzy o iDPP4? – prof. Krzysztof Pawlaczyk
 • 09:20 – 09:40 Badania kliniczne w cukrzycy typu 2 w 2018 – prof. Irina Kowalska
 • 09:40 – 10:00 Nerki w cukrzycy – możliwości i oczekiwania – prof. Michał Holecki
 • 10:00 – 10:15 Dyskusja
 • 10:15 – 10:35 Najważniejsze doniesienia w cukrzycy typu 1 – prof. Aleksandra Araszkiewicz
 • 10:35 – 11:00 Nowości we współczesnej diabetologii – prof. Grzegorz Dzida
 • 11:00 – 11:20 Dyskusja
 • 11:20 – 11:40 PRZERWA KAWOWA
 • 11:40 – 12:10 Co wniósł rok 2018 do dotychczasowej wiedzy o flozynach? – prof. Leszek Czupryniak
 • 12:10 – 12:30 Priorytety w decyzjach terapeutycznych – prof. Paweł Piątkiewicz
 • 12:30 – 12:55 Nurtujące problemy kliniczne w praktyce – przypadki pacjentów – dr n. med. Irena Szykowna
 • 12:55 – 13:10 Dyskusja
 • 13:10 – 13:30 Nurtujące problemy kliniczne w praktyce – przypadki pacjentów – dr n. med. Alicja Milczarczyk
 • 13:30 – 13:55 Dylematy w codziennej praktyce diabetologa – prof. Tomasz Klupa
 • 13:55 – 14:15 Dyskusja
 • 14:15 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 14:30 Lunch


* Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Konferencji. Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu na stronie na 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 

Konferencje są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.