Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, prowadząca do zaburzeń czynności, uszkodzenia i niewydolności różnych narządów, zwłaszcza serca, naczyń, oczu, nerwów i nerek. W przeciętnej praktyce lekarza rodzinnego, obejmującej opieką około 2500 osób liczba chorych na cukrzycę wynosi ok 200 osób.


Niezwykle szybki w ostatnich latach rozwój wiedzy z zakresu diabetologii, liczne publikacje nowych badań naukowych
oraz krajowych i międzynarodowych wytycznych powodują konieczność weryfikacji dotychczasowej opieki i podejmowania działań na rzecz jej poprawy. Proponowane szkolenie ma ułatwić lekarzom POZ nabycie aktualnej wiedzy i poprawić umiejętność prowadzenia pacjentów z cukrzycą typu 2 w warunkach polskiego POZ.


Cykl spotkań odbywa się przy wsparciu merytorycznym i patronatem Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Zapraszamy do udziału!!!

logos2.png

PROGRAM SPOTKANIA:
OPIEKA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ TYPU II
W PRAKTYCE POZ

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:10 Cukrzyca – prewencja, rozpoznanie, cele terapeutyczne i leczenie niefarmakologiczne 

10:10 - 10:55 Postępy w doustnym leczeniu cukrzycy  

10:55 - 11:40 Przerwa kawowa

11:40 - 11:55 Insulinoterapia w POZ – wskazania i prowadzenie 

11:55 - 12:40 Wczesne wykrywanie i postępowanie w powikłaniach cukrzycy 

12:40 - 13:25  Zakończenie i lunch